Michalici

Wspólnoty

Żywy Różaniec

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy zmianie tajemnic. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
Ofiarowania Pańskiego (2 II),
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
w święto Królowej Różańca świętego 7 października
oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
(za: https://www.krakow.scj.pl)

Koła Żywego Różańca (Róże) w naszej parafii:

  1. Św. Andrzeja Boboli (1991) – zelator(ka) Władysława Gąsiorek
  2. Św. Michała Archanioła (1991) –  zelator(ka) Władysława Gąsiorek
  3. Matki Bożej Fatimskiej (2003) –  zelator(ka) Zofia Goncerz
  4. Św. Weroniki (Pólko)
  5. Świętej Rodziny (2015) –  zelator(ka) Tomasz Eldring
  6. Św. Faustyny (2015) – zelator(ka) Ramona Woźniak (Róża rodziców za dzieci)

Opiekunem jest ks. Krzysztof Pelc CSMA. Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w  pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30.

STATUT ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WRÓĆ