Michalici

Przygotowanie do Bierzmowania

SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCE DO BIERZMOWANIA:

 

Deklaracja kandydata do przyjęcia sakramentu Bierzmowania [Pobierz]

 

PIERWSZY ROK PRZYGOTOWANIA

Spotkania dla pierwszego roku przygotowania zawsze w drugi wtorek miesiąca: Eucharystia o 18:00, a później spotkanie.

 

DRUGI ROK PRZYGOTOWANIA

Spotkania dla drugiego roku przygotowania zawsze w trzeci wtorek miesiąca: Eucharystia o 18:00, a później spotkanie.

Każdy z kandydatów do Sakramentu Bierzmowania jest obowiązany posiadać wiedzę  wystarczająca do przyjęcia tego Sakramentu. Odpowiedzi do pytań dostępnych poniżej należy się nauczyć i zdać w podziale na pięć części lub w całości.

Pytania dla kandydatów do Bierzmowania -  [Pobierz]

 

Dla kandydatów drugiego roku przygotowań:

SAKRAMENT BIERZMOWANIA: 7 czerwca (środa), zbiórka w kościele godz. 17:30 

 

Spotkania i próby (OBOWIĄZKOWE):

- 16 maja, 19:00

- 23 maja, 19:00

- 26 maja ostateczny termin zaliczeń

- 3 czerwca 10:00 

- 6 czerwca we wtorek od 18 (od mszy) spowiedź przed bierzmowaniem + poświęcenie i rozdanie krzyży 

 

Proszę jak najszybciej dostarczyć:

- kartka z napisanymi informacjami (imię do bierzmowania - można wybrać nowe lub pozostać przy chrzcielnym, jeśli jest taki święty/a; dane świadka bierzmowania - imię nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania; dopisek, jeśli kandydat był chrzczony w tutejszej parafii)

- ważne świadectwo chrztu, nie starsze niż 6 miesięcy od wystawienia. Nie może być z komunii, lub sprzed dwóch lat. (dotyczy kandydatów ochrzczonych poza tutejszą parafią). 

- składka 200 złotych na cele organizacyjne (wystrój, kwiaty, dar ołtarza, ofiara dla Biskupa, pamiątkowe krzyże i inne)

 

Osoby, które nie dostarczą wymaganych dokumentów lub nie zaliczą obowiązkowego materiału, a także osoby, które nie uczestniczyły w większości spotkań i prób NIE BEDĄ DOPUSZCZONE DO SAKRAMENTU.