Michalici

Życzenia wielkanocne

08-04-2023

facebook twitter
Nie ma Go tutaj – zmartwychwstał! (Łk 24, 6)

Przeżywając Tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: 

Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa opromienia życie miłością i pokojem. Niechaj Zmartwychwstały Pan obdarzy Was swoją łaską i miłością.

Maryja, Królowa Aniołów niech wyprasza u Zwycięskiego Syna moc i wytrwanie w przeciwnościach, a Jej Hetman Święty Michał Archanioł – wraz z zastępami Aniołów – wskazuje zawsze na Boga i pomaga nam Go uwielbiać.

Na te Wielkanocne Święta życzymy, by w Waszych rodzinach nigdy nie zabrakło miłości, pokoju, ciepła oraz otwartego serca. A wy w zdrowiu i ufności wyglądajcie jutra, przepełnieni radością ponieważ „Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał”!

 

Ks. Proboszcz Adam Żurad wraz z duszpasterzami