Michalici

ZDOBYWAJ LUDZI DLA BOGA – Srebrny Jubileusz Kapłaństwa

19-05-2020

facebook twitter
Są w życiu chwile, które celebruje się w uroczysty sposób. To imieniny czy urodziny, ale też ważne jubileusze.

W naszej parafii takie uroczystości przeżywał proboszcz ks. Adam Żurad, który 17 maja 2020 roku w czasie Eucharystii dziękował Bogu za 25 lat swojego kapłaństwa. Uroczystość zbiegła się z odpustem parafialnym ku czci św. Andrzeja Boboli oraz świętowaniem 100. rocznicy urodzin największego wśród Słowian św. Jana Pawła II.

Msza św. o godz. 11.30 zgromadziła władze samorządowe, gości z rodziny, przedstawicieli grup parafialnych oraz wiernych parafian. Władze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła reprezentował wikariusz generalny ks. Rafał Kamiński, który witając wszystkich, mówił: „Srebrny jubileusz. Pewnie w normalnych warunkach ta świątynia pękałaby w szwach. Ale to, że jest nas mniej, nie znaczy, że jest mniej uroczyście. Bo składana ofiara ma zawsze uroczysty, piękny charakter, bo jest ofiarą samego Chrystusa Pana”.

W okolicznościowej homilii ks. Rafał Kamiński jako wspólny mianownik dla trzech biblijnych czytań mszalnych wskazał na jedność. „Nie trzeba być bardzo bystrym obserwatorem życia, by zobaczyć jak trudno o jedność w rodzinie, jak trudno o jedność w parafii, jak trudno o jedność w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy, jak trudno o jedność w ojczyźnie, w której żyjemy. Zdobywanie i budowanie jedności to sztuka. Łatwiej wprowadzać zamęt i podział, niszczyć to, co łączy i szukać tego co dzieli niż budować w zrozumieniu jedność tam, gdzie żyjemy”. Następnie kaznodzieja przypomniał o tym, że Pan Jezus wiedział, iż sprawa jedności nie będzie czymś łatwym i oczywistym, dlatego tuż przed odejściem z tego świata modlił się o jedność wśród swoich apostołów i w całym przez siebie założonym Kościele. Wskazał także na patrona parafii – św. Andrzeja Bobolę, który nazywany był „apostołem jedności”, bo próbował zjednoczyć katolików różnych obrządków i prawosławnych. Przypomniał także słowa św. Jana Pawła II, w których w czasie jednej z pielgrzymek do ojczyzny przekonywał swoich rodaków: „Wierzyć w Chrystusa, znaczy pragnąć jedności. Pragnąć jedności, znaczy pragnąć Kościoła. Pragnąć Kościoła, znaczy pragnąć komunii łaski, która odpowiada zamysłowi Ojca powziętemu przed wszystkimi wiekami”. Źródło jedności kaznodzieja wskazał na ołtarz, który jest jeden dla wszystkich i wszystkich gromadzi w jedno.

Na zakończenie kazania, ks. Rafał wypowiedział słowa do Jubilata, składając mu życzenia. Warto przytoczyć je w całości: „Słuchasz tego kazania Księże Proboszczu Adamie, który świętujesz srebrny jubileusz kapłaństwa, w czasie którego kładłeś nieraz ten Święty Chleb na różnych ołtarzach, na których przyszło sprawować Ci Eucharystię od dnia święceń kapłańskich 13 maja 1995 roku. 13 maja – dzień fatimski, dzień papieski. A dla Ciebie 13 maja już do końca życia będzie dniem, w którym będziesz Bogu dziękował za dar kapłaństwa, za dar ołtarza, do którego Chrystus Cię powołał i dopuścił. I różne to były te ołtarze. Te parafialne – w Warszawie na Bemowie, w Toruniu, w Krośnie, w Gorzkowie i tu w Markach, gdzie pełniłeś i pełnisz posługę. I pewnie wiele innych ołtarzy, gdzie okazyjnie sprawowałeś Eucharystię. I jest to z pewnością jak każdy jubileusz okazja do dziękczynienia Bogu za wszystko, co stało się Twoim udziałem przez te 25 lat. I jest to także okazja do refleksji, jak przeżyłeś te kapłańskie ćwierć wieku. I jest to wreszcie dla nas okazja do wyrażenia naszej wdzięczności za dar Twojego kapłaństwa, ale i naszych gratulacji i życzeń, które w imieniu michalickiego Zgromadzenia, którego jesteś kapłanem, pragnę Ci na zakończenie tej refleksji wyrazić. Twój srebrny jubileusz, Księże Adamie, przypada tu w Markach u św. Andrzeja Boboli, w patronalne święto tej parafii pod jego wezwaniem, parafii, której jesteś proboszczem. Dlatego chcę, winszując Ci, do św. Andrzeja raz jeszcze sięgnąć. Jego gorliwość, którą odznaczał się, nadała mu przydomek „duszochwat” czyli łowca dusz. Myślę Księże Proboszczu, że nie ma piękniejszego przydomku, jaki może chcieć proboszcz od swoich parafian – łowca dusz. Bo zdobywać dusze dla Boga, to przecież nasze najważniejsze kapłańskie zadanie. Zdobywaj zatem ludzi dla Boga i bądź znakiem jedności tej parafii i każdej wspólnoty, do której zostaniesz posłany. A już zupełnie na koniec dedykuję Ci słowa, które z okazji 300-letnej uroczystości rocznicy śmierci św. Andrzeja Boboli zapisał papież Pius XII w wydanej na cześć tego wielkiego męczennika encyklice: «Niech więc będzie nam przykładem męstwa Andrzeja Boboli. Bądźmy jak on ludźmi niezwyciężonej wiary. Zachowajmy ją i brońmy z całą mocą. Niech i nam się udziela jego gorliwość apostolska, i niech każdy według swoich sił i możliwości przyczynia się do umocnienia i szerzenia Chrystusowego Królestwa na ziemi»”.

Na zakończenie odmówiono Litanię do św. Andrzeja Boboli i odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Ostatnim zaś punktem tej niezwykłej uroczystości były życzenia dla Jubilata od samorządowców (burmistrz Miasta Marki Jacek Orych, wiceburmistrz Miasta Marki Dariusz Pietrucha, sołtys Nadmy Pólka Wojciech Słomczewski), licznych grup parafialnych oraz od znajomych i przyjaciół.

Uroczystość jubileuszu uświetnił chór parafialny oraz zespół muzyczny działający przy parafii.

We wtorek, 19 maja miał miejsce dalszy ciąg uroczystości jubileuszowych – ksiądz Proboszcz Adam Żurad CSMA przewodniczył Mszy świętej „po sąsiedzku” w kaplicy Domu Generalnego w Markach. Podczas Eucharystii Ojciec Generał ks. Dariusz Wilk CSMA wręczył Księdzu Jubilatowi List Gratulacyjny i przekazał słowa najszczerszych życzeń i pozdrowień od całej wspólnoty michalickiej.   

Ks. Rafał Szwajca CSMA

Frag. homilii, 19.05.2020 r.