Michalici

Triduum Paschalne — Wielki Czwartek

02-04-2021

facebook twitter
W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypadł  1 kwietnia, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Jakże wymagające połączenie dwóch skrajnych doświadczeń Jezusa daje nam Wielki Czwartek. Z jednej strony wyjątkowo uroczysty posiłek z całym gronem Apostołów już w formie wieczerzy paschalnej, a z drugiej samotność decyzji, przeraźliwy strach i psychiczny wstrząs objawiający się krwawym potem w Getsemani.

To jedyny taki czwartek przedstawiony w szczegółach przez ewangelistów, na który składają się: Ostatnia Wieczerza, ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, umywanie nóg Apostołom, wskazanie zdrajcy, mowa pożegnalna w formie Modlitwy Arcykapłańskiej, zapowiedź męki i śmierci, dalej samotna modlitwa w ogrodzie Getsemani, mękę konania i krwawego potu, w końcu tajemnica aresztowania zamykająca długi dzień.

Wielki Czwartek jest momentem spisania przez Jezusa wyjątkowego testamentu i pozostawienia po sobie życiowego przesłania. Mistrz u kresu swego życia zbiera swoich najbliższych, których ukochał szczególną miłością i z którymi przebywał przez ostatnie lata. To wyjątkowo uroczyste pożegnanie w przestrzeni wieczerzy paschalnej. Bardziej uroczyście nie mogło być. Najbardziej jednak zaskakuje postawa Jezusa: wszytko zmierza do dramatycznego końca, a On tak po prostu chce spożyć z Apostołami posiłek. Chce kolejny raz dać im to, co miał najcenniejszego – Siebie samego…

Wielki Czwartek – V dzień stworzenia