Michalici

Stulecie Szkoły Podstawowej w Markach-Strudze

09-06-2022

facebook twitter
Obchody stulecia szkoły powstałej w Czarnej Strudze w 1921 r.

Ks. Dariusz Wilk – przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła przewodniczył, w piątek, 03 czerwca br., Mszy świętej rozpoczynającej uroczystą celebrację 100-lecia szkoły Podstawowej nr 5 w Markach. Celebransami byli: ks. Grzegorz Sprysak – radca generalny i dyrektor Szkół Katolickich w Markach, ks. Adam Żurad – proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli, ks. Grzegorz Paszkowski (katecheta w Zespole Szkół nr 5 w Markach) oraz ks. Krzysztof Pelc (były katecheta). We Mszy św. uczestniczyła dyrekcja Zespołu Szkół z p. Elżbietą Piszcz na czele, przedstawiciele rodziców,  społeczności uczniowskiej oraz parafianie i zaproszeni goście.

W swojej homilii Przełożony Generalny Michalitów powiedział m.in. o trzech ważnych, istotnych rzeczach związanych ze szkołą:

  1. o byciu w środowisku rówieśniczym,
  2. o zdobywaniu wiedzy;
  3. o umiejętności poznania i pokonywania samego siebie.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni goście udali się do Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach, aby uczestniczyć w okolicznościowym programie okazji obchodów 100-lecia szkoły. Na ten program złożyły się: wystąpienia zaproszonych gości, a także część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Dopełnieniem obchodów było zwiedzanie szkoły, okolicznościowych wystaw oraz rozmowy w kuluarach.

W związku ze stuleciem istnienia szkoły wydawnictwo Michalineum wydało książkę Elżbiety Sucheckiej pt.: „100 lat naszej szkoły. Dzieje Szkoły Podstawowej w Markach-Strudze 1921-2021”.

Jej Autorka – była absolwentka i długoletnia nauczycielka SP nr 5 – pisze tam m.in.: „Początki szkoły sięgają 1921 r., kiedy to powołano do istnienia Publiczną Szkołę Powszechną w Strudze z siedzibą w Czarnej Strudze. Odtąd szkoła istnieje nieprzerwanie, choć jej losy są trudne i przez wiele lat warunki lokalowe i brak stałego budynku będą niezwykle utrudniać pracę uczniom i nauczycielom”. Przez lata szkoła mieściła się w różnych rejonach naszego miasta, w tym w wynajmowanych domach prywatnych. Gościny Szkole udzielił przez wojną m.in. ks. Antoni Poławski, a zaraza po wojnie uczniowie uczyli się w budynku Szkoły Zawodowej prowadzonej przez ks. michalitów w Strudze.

W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto budowę nowej siedziby szkoły przy ulicy Wczasowej 5, która w całości została oddana do użytku w 1996 roku. W maju 2002 roku Zespołowi Szkół nr 2, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa, nadano imię Prymasa Tysiąclecia.

fot. Jarosław Suchecki

Galeria zdjęć na FB Parafia Św. Andrzeja Boboli-MARKI