Michalici

Słowo pasterskie Biskupa Ordynariusza

01-06-2021

facebook twitter
Słowo pasterskie w związku z przygotowaniem do 100. rocznicy poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 4-11 czerwca 2021 roku

Warszawa, dn. 28 maja 2021 r.

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 11 czerwca 2021 r. w Krakowie, Episkopat Polski na czele z abp. Stanisławem Gądeckim, w 100-lecie poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Jezusa, kolejny raz zawierzy Polskę Bożemu Sercu. Chcemy i my – jako Kościół warszawsko-praski – włączyć się w to wyjątkowe wydarzenie, podejmując modlitewne, duchowe przygotowanie.

Apostołka kultu Serca Jezusowego – św. Małgorzata Maria Alacoque, w czasie objawień usłyszała od Pana Jezusa: „Oto Serce, które tak umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje niewdzięczność, wzgardę i zapomnienie”. Prosił On ją także, aby starała się wynagradzać za ludzką niewdzięczność i oziębłość, jakich doznaje Serce Boże. Wsłuchując się w prośbę Pana Jezusa, gorąco zachęcam, abyśmy podjęli w parafiach codziennie od 4 do 11 czerwca godzinną adorację Najświętszego Sakramentu jako zadośćuczynienie nie tylko za grzechy, lecz także za wszelkie przejawy braku miłości wobec Miłości Boga objawionej na krzyżu. Niech będzie to również nasze dziękczynienie za Serce Jezusa, które otwarte włócznią żołnierza nigdy nie zamknęło się na człowieka. Modlitwa, nasze trwanie z Jezusem, jest dziś naprawdę potrzebna, bo i wiele intencji jest do obmodlenia: sprawy naszej Ojczyzny, Kościoła, diecezji, naszych rodzin. Księży Proboszczów proszę zatem, aby skorzystali z propozycji przygotowanych przez wydziały duszpasterskie naszej kurii.

W piątek 11 czerwca, we wszystkich kościołach w Polsce, zostanie odmówiony akt poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Pana Jezusa. W niedzielę 13 czerwca o godz. 18.00 odprawię zaś uroczystą Mszę św. w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na Pradze. Będzie to nasze, warszawsko-praskie uwielbienie Serca Bożego, dlatego proszę, aby we wszystkich parafiach Księża Proboszczowie – w tym samym czasie i w duchowej łączności ze mną – sprawowali Eucharystię. Przez pandemię nie możemy zgromadzić się wszyscy razem, ale ufam, że nasza duchowa łączność i modlitwy kierowane do Serca Pana Jezusa będą wyrazem czci, jaką winniśmy okazać Bogu za Jego Miłość i Miłosierdzie.

Wszystkim z serca błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski