Michalici

Rorate coeli desuper — nieba, spuśćcie rosę...

29-11-2020

facebook twitter
Dzisiejszą niedzielą, 29 listopada br. rozpoczęliśmy Adwent, który ma nas przygotować na przyjście Jezusa Chrystusa.

Roraty, specjalna Msza św. do Matki Bożej, odprawiana będzie naszej parafii: od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w sobotę rano o godz. 7.00.  W sposób szczególny zapraszamy na Roraty dzieci z lampionami  – we wtorki i piątki. W tych dniach Msza św. będzie się rozpoczynać od procesji dzieci idących w ciemności z zapalonymi lampionami.

Roraty w Polsce mają wielowiekowy rodowód – odprawiane były od średniowiecza. W książce pod tytułem „Ozdoba Kościoła katolickiego” (z roku 1739), w rozdziale „O siedmiu roratnicach” (świecach) czytamy, że „osobliwie i w Polsce prawie tylko tej używają ceremonii, którą zaczął w Poznaniu Przemysław Pobożny a przyjął (w Krakowie) Bolesław Wstydliwy, którzy uważając, że trzeba się z wiarą, świecącą dobrymi uczynkami, na Sąd Boski stawić wraz z siedmiu stanami, gotowość swoją na sąd Pański oświadczyli tym sposobem”. Przystępował do ołtarza najprzód król i na najwyższym lichtarzu siedmioramiennego świecznika stawiał zapaloną świecę, mówiąc: „Gotowy jestem na Sąd Boski”. Drugą imieniem duchowieństwa na lichtarz poboczny wstawiał biskup, mówiąc: Paratus sum ad Adventum Domini (jestem gotów na przyjście Pana). Trzecią stawiał senator, czwartą ziemianin, piątą rycerz, szóstą mieszczanin, siódmą oracz. Wyznanie gotowości do Sądu ostatecznego czynione jest z powodu, że z narodzinami Chrystusa łączy się w adwencie zapowiedź Jego drugiego przyjścia w dzień Sądu. 
(za: https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/)

Od Bolesława, Łokietka, Leszka
Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański mieszka,
Stał na ołtarzu przed mszą roraty
Siedmio-ramienny lichtarz bogaty.
A stany państwa szły do ołtarza,
I każdy jedną świecę rozżarza:
Król — który berłem potężnem włada,
Prymas — najpierwsza senatu rada,
Senator świecki — opiekun prawa,
Szlachcic — co królów Polsce nadawa,
Żołnierz — co broni swoich współbraci,
Kupiec — co handlem ziomków bogaci,
Chłopek — co z pola, ze krwi i roli
Dla reszty braci chleb ich mozoli,
Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży,
I każdy gotów iść na Sąd Boży.
.............
Tak siedem stanów z ziemicy całej
Siedmiu płomieńmi jasno gorzały,
Siedem modlitew treści odmiennej
Wyrażał lichtarz siedmioramienny.

Ludwik Kondratowicz (Syrokomla): „Staropolskie roraty”