Michalici

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Udzielenie Sakramentu Bierzmowania

19-06-2020

facebook twitter
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i są fundamentami całego życia chrześcijańskiego (KKK 1212).

Ponad osiemdziesięciu młodych osób: dziewcząt i chłopców przyjęło w czwartek, 18 czerwca br. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Markach sakrament chrześcijańskiej dojrzałości. Szafarzem bierzmowania był Pasterz naszej diecezji JE ks. biskup Romuald Kamiński. Mszę św. razem z ks. Biskupem koncelebrowali przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk CSMA, ks. Marek Nowak – kapelan ks. Biskupa, ks. Wojciech Kapusta CSMA – wicedyrektor Szkół Michalickich w Markach oraz proboszcz parafii ks. Adam Żurad CSMA. We Mszy św. wraz z młodzieżą i rodzicami modlił się również Br. Łukasz Dmowski, prowincjał Bonifratrów.

Młodzież przez okres 2 lat była przygotowywana do tego wydarzenia przez ks. katechetę tutejszej parafii ks. Grzegorza Paszkowskiego CSMA. Uczestnicy tegorocznego bierzmowania ze względu na obowiązujące aktualnie przepisy sanitarne przystępowali do sakramentu w ochronnych maseczkach.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i są fundamentami całego życia chrześcijańskiego (KKK 1212). Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Bierzmowanie,  podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter.

Katechizm Kościoła katolickiego, cytując soborową konstytucję Lumen gentium, stwierdza: przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem uczynkiem oraz do jej bronienia (KKK 1285; KK 11). 

Kandydaci przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania poprzez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu (najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca)
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania
  • Uczestniczenia w nabożeństwach: różańcowym, drodze krzyżowej oraz roratach.

Autorem fot. jest Karolina Szydłowska. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.