Michalici

Pożegnanie Ks. Poboszcza Adama Żurada CSMA

04-08-2023

facebook twitter
Ks. Adam Żurad zakończył 9-letnią kadencję proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli w Markach

W niedzielę, 30 lipca podczas Mszy św. o godz. 11.30 pożegnaliśmy dotychczasowego proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze ks. Adama Żurada CSMA, który decyzją ks. Dariusza Wilka CSMA przełożonego generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła przenosi się do placówki w Pawlikowicach k. Wieliczki.

Po przeczytaniu ogłoszeń parafialnych ks. Proboszcza serdecznie podziękował parafianom za dziewięcioletnią współpracę we wspólnocie parafialnej, za wspólnie podjęte prace, inicjatywy i modlitwę.

Następnie głos zabrała pani Ewa Sienkiewicz, która w imieniu licznie zgromadzonych – całej wspólnoty parafialnej, Róż Różańcowych, ministrantów, scholii i chóru w bardzo osobistym, retrospekcyjnym przemówieniu podziękowała ks. Proboszczowi za  czas 9-letniej posługi, „za mądrość Bożą i wszelkie dobro, życzliwość, zrozumienie i wielkie serce” okazywane każdemu z parafian.

„9 lat temu, 27 lipca 2014 r. witaliśmy Cię jako naszego proboszcza, dziś smutne pożegnanie, takie są reguły waszego życia i decyzja Ojca Generała… pomnażaj dobro, dziel się nim, tego życzy Ci cała parafia”. Po przedstawicielce parafii przemówił inny parafianin, pan Adam Kopczyński, który powiedział m.in.: „Pani Ewa wyraziła słowami to, co czujemy jako parafianie.  Uzupełniając jej wypowiedź w krótkich słowach powiem tak: połączyłeś Markiewiczowską i michalicką „Powściągliwość i Pracę” z benedyktyńską „Ora et Labora”. Te kilka słów najlepiej opisują Twój styl pracy jako Kapłana i Proboszcza. Więcej robiłeś niż mówiłeś, a modlitwa i praca wypełniała twój dzień”. Następnie mówca wymienił niektóre z prac, które podczas swej posługi proboszczowskiej wykonał ks. Adam, a było tego naprawdę wiele: remont wieży kościelnej, naprawa i malowanie dachu kościoła, malowanie kościoła, wymiana okien, wymiana kostki, urządzenie parkingu i rozwiązanie problemu sanitariatów przy kościele.

Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie kwiatów i podziękowań od przedstawicieli grup parafialnych. Następnie przemówili jeszcze obecni podczas uroczystości przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz miasta Marki p. Jacek Orych oraz jego zastępca p. Dariusz Pietrucha, którzy podziękowali m.in. za harmonijną współpracę parafii z miastem.

Pan Dariusz, będący członkiem strużańskiej parafii powiedział, że ks. Adam był jak dobry pasterz. Dobry pasterz to nie ten, który liczy swoje owce, ale to ten kto dobrze zna powierzone sobie owce. „I pewnie będzie nam brakować dwóch rzeczy:  szczęśliwej, zadowolonej miny Pasterza, kiedy widział tak licznie jak dzisiaj zgromadzonych parafian i jego przemieszczania się z konfesjonału do zakrystii, aby odprawić Eucharystię”.  

Na koniec głos zabrał ks. Dariusz Wilk – przełożony generalny Zgromadzenia, który serdecznie podziękował ks. Adamowi za wszelkie dobro, które dzięki jego posłudze stało się udziałem parafian, za całość jego posługi w parafii, za sprawowane sakramenty, troskę o wszystkich chorych i cierpiących, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii, a także za ludzkie i podmiotowe traktowanie przybyłych do kancelarii parafialnej, „za zasiewanie nadziei” w czasie tych nierzadko niełatwych spotkań.