Michalici

Marki: Modlitwa o kanonizację bł. Br. Markiewicza

26-01-2020

facebook twitter
Rektor UKSW w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński przewodniczył modlitwie o rychłą kanonizację bł. Bronisława Markiewicza w parafii w Markach-Strudze.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przewodniczył Mszy św. podczas i wygłosił Słowo Boże w niedzielę, 26 stycznia br. w parafii św. Andrzeja Boboli w Markach- Strudze. Podczas Eucharystii zgromadzeni na modlitwie kapłani oraz wierni dziękowali za dar beatyfikacji bł. ks. Bronisława Markiewicza i prosili o rychłą jego kanonizację.

Razem z ks. Rektorem Mszę św. sprawowali: Wikariusz Generalny Zgromadzenia  św. Michała Archanioła ks. dr Rafał Kamiński CSMA - wykładowca tegoż Uniwersytetu, a także proboszcz  parafii ks. Adam Żurad CSMA, który po jej rozpoczęciu powitał bardzo serdecznie dostojnych Gości i licznie zebranych wiernych.

W liturgię uroczystości wprowadziła obecnych w kościele pieśń, śpiewana przez scholę dziecięcą, prowadzoną przez ks. Sylwestra Szwajcę CSMA pt.: „Chciałeś zgromadzić miliony”.

Do słów tej pieśni, mówiących o dzieciach biednych, które bardziej od chleba potrzebują miłości, nawiązał ks. Profesor Stanisław Dziekoński, mówiąc, że Założyciel zgromadzeń michalickich konsekwentnie kroczył drogą realizując  cel, który sobie postawił: służyć dzieciom, biednym, opuszczonym, a także ubogim i potrzebującym.

Następnie postawił ważne pytanie o motywy jego działania: „Co go do tego skłoniło? Czy tylko uwarunkowania zewnętrzne, czy tylko wielka bieda żyjących wówczas w Galicji ludzi, w tym dzieci? Czy coś więcej?”
Odpowiadając na nie stwierdził: „Jeżeli wnikniemy dokładnie w to, co po sobie pozostawił i czynem i słowem, jeśli chodzi o słowo mam na względzie m.in. testament, który po sobie pozostawił bł. Bronisław Markiewicz, zauważymy, że najgłębsze racje dla swego posłannictwa czerpał ze związku z Panem Bogiem”.
Jeden z najbardziej istotnych sekretów ks. Markiewicza polegał na tym, że „służył człowiekowi odkrywając najpierw źródło siły do tej służby czyli Pana Boga…”

Po zakończonej Mszy św. zabrał ks. Wikariusz Generalny Zgromadzenia, który podziękował ks. Rektorowi za obecność, przewodniczenie tej Eucharystii i wygłoszone Słowo Boże, a wszystkim obecnym za dar wspólnej modlitwy.

Ostatnim akcentem niedzielnej uroczystości była modlitwa o dar kanonizacji bł. Bronisława Markiewicza, którą odmówił ks. Profesor Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW.

ks. Krzysztof Pelc CSMA

Fot. Karolina Szydłowska