Michalici

Marki: 80. rocznica powstania Państwa Podziemnego

18-10-2019

facebook twitter
Uroczystości przed pomnikiem w Markach-Strudze w 80 rocznicę powstania państwa podziemnego.

W piątek, 27 września 2019 r. o godz. 12.00 przed pomnikiem w Markach-Strudze upamiętniającym walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków -Marki” obchodziliśmy święto Polskiego Państwa Podziemnego. Święto to uchwalił Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  11 września 1998 r. dla uczczenia pamięci Polaków, którzy w 1939 roku powołali do życia tajne państwo ze wszystkimi jego strukturami: parlamentem, do którego weszli przedstawiciele wszystkich partii, rządem, wymiarem sprawiedliwości, skarbem i gospodarką, szkolnictwem, zdrowiem i pomocą społeczną, kulturą, a także armią. Polskie Państwo Podziemne działało na terenach okupowanych od 1939 do 1945 i było fenomenem w wojennej Europie.

W mareckiej uroczystości  udział wzięli kombatanci, licznie stawiły się także reprezentacje szkół z pocztami sztandarowymi oraz władze samorządowe.

Burmistrz Jacek Orych wskazał na unikatowość Polskiego Państwa Podziemnego i podziękował gościom za tak liczne przybycie, jednocześnie podkreślając, że to szczególne święto powinno być dla nas przykładem, w jaki sposób można wspólnym wysiłkiem budować Ojczyznę.

Antoni Widomski – prezes senior OSP w Markach takimi słowami wspominał trud naszych przodków: „Jest to dzień pamięci o ludziach dla których słowa  jeszcze Polska nie zginęła, PÓKI MY ŻYJEMY stały się faktem. I te słowa „Póki My Żyjemy” możemy i powinniśmy powtarzać zawsze”.

Licznie przybyłe delegacje złożyły przed pomnikiem żołnierzy wieńce i wiązanki kwiatów (za: https://www.marki.pl/).

Na zakończenie uroczystości ks. Adam Żurad CSMA – proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Markach swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, że powinniśmy „zamazywać zło dobrem”. Następnie Proboszcz strużańskiej parafii pomodlił się za tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny i za tych, którzy dziś jej służą słowami św. Jana Pawła II:

„Dobry Boże, pomóż nam kochać to, co ojczyste: nasze korzenie, Kościół, historię, tradycję, język i polskie krajobrazy, a przede wszystkim kochać naszych bliźnich. Ucz nas mądrego wykorzystywania wolności, ucz nas solidarności i odpowiedzialności za nasze wspólne dziedzictwo.

Spraw, żebyśmy wszyscy byli ludźmi sumienia; żebyśmy nazywali po imieniu dobro i zło, a nie zamazywali granicy między nimi. Pomóż nam odważnie podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. Daj nam Twoją łaskę, żeby każdy z nas angażował się w budowanie królestwa Bożego w rodzinie, w społeczności i w całej ojczyźnie.

Prosimy, ześlij swojego Ducha, żeby wciąż odnawiał oblicze tej ziemi. Amen”.