Michalici

Któryś za nas cierpiał rany

14-02-2024

facebook twitter
Wielka moc rozważania Męki Jezusa Chrystusa


Wielki Post to szczególny czas rozważania Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy zbliżamy
się do tajemnicy cierpienia i tajemnicy krzyża, okazuje się, że trudy, które nas przygniatają,
stają się o wiele lżejsze. Jak to się dzieje? Odkrywamy, że w naszym cierpieniu nie jesteśmy sami.
W każdym trudzie naszego życia stoi obok ukrzyżowany Pan, który cierpi z nami.
Rozważanie Męki Pańskiej ma dla naszej duszy zbawienną moc. Uwalnia ją od ciężarów,
pociesza, udziela wielu łask i odpustów. Kieruje nasze oczy ku niebu.

Zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach ku czci Męki
Pańskiej w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach w naszej parafii.
Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.15 a dla pozostałych
po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.45. Gorzkie Żale w niedzielę o 17.00.
Po nabożeństwie ucałowanie relikwii Św. Krzyża. 

Św. Faustyna pisze: Jezus mi powiedział, ze najwięcej Mu się przypodobam przez rozważanie Jego Bolesnej Męki
i przez to rozważanie wiele światła spływa na duszę moją. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, 
niech rozważa Mękę Jezusa. Kiedy rozważam Mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, 
których przed tym zrozumieć nie mogłam (Dz 267).