Michalici

Kościół i parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze (2)

26-10-2019

facebook twitter
W dniu 24 V 1974 rozpoczęto prace przy ogrodzeniu cmentarza. 8 VI 1974 r. bp Modzelewski udzielił sakramentu bierzmowania 505 osobom z parafii Struga...

Odbudowanie zniszczonej podczas wojny wieży kościoła, a także powiększenie istniejącej świątyni to jedne z najważniejszych prac, które w istotny sposób wpłynęły na wygląd i funkcjonowanie kościoła parafialnego. Zanim jednak do nich doszło zmieniły się władze zakonne u michalitów w Strudze.  W 1967 roku dyrektorem domu zakonnego został ks. Józef Wojnowski (jednoczesny dyrektor Domu Dziecka), zaś proboszczem parafii został mianowany ks. Ludwik Pagacz.

W latach 1969-70 dokonano kapitalnego remontu zakładu wychowawczego tzw. „kamienicy”, zaś 6 IV 1972 roku przystąpiono do rozbiórki starej plebanii, której dach groził zawaleniem. Księża pracujący w parafii zamieszkali w „Spaleniaku” (obecnie budynek Kurii Generalnej). Plebania w stanie surowym została oddana w czerwcu 1973 roku.

W tym też roku zainstalowane zostały w kościele sześciogłosowe organy. Ich poświęcenia dokonał ks. Z. Kowalski, dziekan z Radzymina. Dotychczasowe czterogłosowe organy zakupili księża orioniści z parafii św. Józefa w Wołominie.

24 IV 1972 r. obowiązki proboszcza objął ks. Józef Gadzała. W czerwcu tegoż roku ks. Ryszard Cwynar przy pomocy kleryków i chłopców dla uczczenia 50-lecia istnienia Zgromadzenia, dokonał odnowienia fasady Spaleniaka.

Rok 1973 przyniósł kolejne zmiany personalne. Stanowisko proboszcza i przełożonego domu objął ks. Stanisław Pałach. Nowy proboszcz kontynuował prace przy wykończeniu budynku plebani. Księża zamieszkali w nowej plebani 26 II 1974 r.

Wielkim wydarzeniem w parafii w 1974 r. były pierwsze misje parafialne, które przeprowadzili Ojcowie Paulini.

W tym czasie w kościele zmieniono posadzkę (8 V 1974 r.). W dniu 24 V 1974 rozpoczęto prace przy ogrodzeniu cmentarza. 8 VI 1974 r. bp Modzelewski udzielił sakramentu bierzmowania 505 osobom z parafii Struga.

Ukoronowaniem intensywnych prac związanych z nowym wystrojem kościoła była konsekracja świątyni, której 16 V 1995 r. dokonał bp Stanisław Kędziora.

Rok 1983 przyniósł w Markach reorganizację życia i posługi duszpasterskiej. Wtedy to kard. Józef Glemp – dekretem z 1 IX 1983 r. – utworzył  w Markach – Pustelniku nową parafię p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Do tej parafii przyłączono część wiernych z parafii św. Izydora oraz z parafii, prowadzonej przez michalitów w Strudze. W końcu roku 2003 parafia św. Andrzeja Boboli liczyła ponad 5 tysięcy wiernych.

Kolejna zmiana nastąpiła w chwili wydania przez kard. Józefa Glempa – Prymasa Polski nowego dekretu (25 II 1986 r.), przydzielającego tym razem do parafii michalickiej część obszaru obsługiwanego przez duszpasterzy z Kobyłki. Wierni z tego terenu uczęszczali od lat do kościoła księży michalitów. Dekret wszedł w życie 1 III 1986 r., zaś przyłączony teren obejmował mieszkańców Nadmy, ul. Starą do krzyżówki z ul. Szkolną i ul. Jaworówka ze szkołą.

W roku 1994 r. nowy proboszcz ks. Maksymilian Sowa zainicjował w Markach- Strudze Nabożeństwo Fatimskie. W związku z tym sprowadzono z Fatimy figurę Matki Bożej, którą poświęcił Ojciec święty Jan Paweł II. Pierwszej uroczystości fatimskiej przewodniczył abp Józef Kowalczyk oraz biskupi Jan Chrapek CSMA i Stanisław Kędziora.
W końcu 2009 roku parafia liczyła ok. 6 tysięcy wiernych.

Tymczasem zbliżał się moment kolejnej reorganizacji. W dniu 1 października 2004 r. J.E Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk erygował parafię p. w. Świętego Jana Chrzciciela w Nadmie, natomiast  jego następca  abp Leszek Sławoj Głódź wmurował w Słupnie 27 listopada 2005 r. kamień węgielny w ścianę nowej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej i bł. Bronisława Markiewicza.

Obecny wystrój kościoła

Generalny remont wewnątrz kościoła został przeprowadzony w roku 1976. Podczas tych prac usunięto stary wystrój tj. ołtarz główny i boczne ołtarze, które były zniszczone przez wojnę i czas, zajmowały dużo miejsca i dla odnowionej po Soborze Vat. II liturgii nie były przydatne.

Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli jest wykonany w stylu renesansowo-gotyckim, trzynawowy. W prezbiterium znajduje się ołtarz, ambonka i lichtarz marmurowy oraz pancerne tabernakulum, które wykonał mgr inż. Antoni Oremus z Krakowa według projektu prof. Wincentego Kućmy. Ołtarz w prezbiterium tworzy figura Chrystusa ze sztucznego kamienia, rozpięta na tle krzyża  (metaloplastyka). Mensa ołtarzowa jest wykonana ze sztucznego kamienia.

Przed wejściem do prezbiterium znajdują się dwa ołtarze: Matki Bożej Fatimskiej i św. Andrzeja Boboli. Figura patrona parafii jest dziełem art. Mieczysława Stobierskiego z Krakowa. Wszystkie trzy ołtarze w prezbiterium zostały wykonane w latach 1976-77. Podczas malowania kościoła w 1976 roku wykonano mozaikowy obraz Wieczerzy Pańskiej  na ścianie w prezbiterium. Obok ołtarza Św. Andrzeja Boboli stoi marmurowo-miedziana chrzcielnica.

W nawach bocznych kościoła są umieszczone dwa ołtarze, wykonane w roku 1987: w lewej nawie figura św. Michała Archanioła wykonana z brązu wg projektu Wincentego Kućmy; w prawej nawie obraz św. Józefa i figura św. Antoniego Padewskiego (zakupiona w Padwie podczas parafialnej pielgrzymki do Rzymu).

Na ścianach bocznych naw jest zawieszona  Droga Krzyżowa  (rok 1978). Stanowią ją medaliony z obrazami z mozaiki szklanej.

Na chórze znajdują się 7-głosowe organy piszczałkowe i drugie elektryczne. Przy wejściu do świątyni została umieszczona tablica epitafijna, wykonana z czarnego marmuru, poświęcona założycielowi Zakładu Wychowawczego i fundatorowi kościoła ks. Antoniemu Poławskiemu.

W oknach naw bocznych są witraże projektowane przez mgr plastyka Stanisława Jakubczyka.

PROBOSZCZOWIE PARAFII W MARKACH-STRUDZE:

Ks. Stanisław Rymuza CSMA —  1952–1961

Ks. Józef Miarec­ki CSMA— 1961–196
Ks. Ludwik Kura CSMA — 1965–1966
Ks. Józef Gadzała — 1966–1967
Ks. Ludwik Pagacz —   1967–1973
Ks. Stanisław Pałach CSMA —   1973–1993
Ks. Maksymilian Sowa CSMA — od 1994 – 2005
Ks. Stanisław Kalisztan CSMA  — 2005 – 2014
Ks. Adam Żurad CSMA 2014 —

Krzysztof Pelc CSMA

Na podstawie:

Ks. Ryszard Cwynar, Struga w latach 1945-1974, Wspólnota-Michael, Kraków 2002.
Ks. Marcin A. Różański, Zgromadzenie św. Michała Archanioła w Polsce w latach 1945-2004, Michalineum 2015;
Ks. St. Pałach, Inwentarz Parafii św. Andrzeja Boboli w Strudze rok 1990, maszynopis.