Michalici

KONFERENCJA RODZINA BOGIEM SILNA 24.06.2023 r.

23-08-2023

facebook twitter
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach wygranego konkursu „Po Pierwsze Rodzina!”.

W sobotę 24 czerwca 2023 r. w auli michalickiej szkoły w Markach odbyła się konferencja poświęcona tematyce życia małżeńskiego,  podczas której zostały omówione cztery istotne zagadnienia.

Pierwsze wystąpienie poruszało temat:  „Życie sakramentalne w budowaniu relacji, więzi małżeńskiej i rodzinnej”, które wygłosił  ks. dr Piotr Arbaszewski, duszpasterz rodzin diecezji drohiczyńskiej. Drugi referat przedłożyła Karina Skrzypczak, ceniona psychoterapeutka, pochylając się nad tematem „Psychoterapia – tak, ale bez przymusu, czyli co pomaga, a co przeszkadza w terapii małżeńskiej?”.

Po przerwie kawowej wystąpili znani w mediach społecznościowych młodzi  małżonkowie i rodzice Iga oraz Konrad Grzybowscy, którzy prezentując własne świadectwo, zrealizowali temat: „Na czym
budować małżeństwo, czyli o ważnym początku”. Ostatni referat należał do państwa Anny i Janusza Wardaków, doświadczonych małżonków i rodziców, którzy analizowali temat: „Kryzys, to nie początek końca. Każdy ma szansę”.

Podsumowania prelekcji są dostępne w pokonferencyjnych materiałach wydanych drukiem, a kompletne wystąpienia można obejrzeć na serwisie YouTube na kanale Michalici CSMA. Utrwalone treści zawierają bardzo wartościowe i przystępnie podane wskazówki, jak budować małżeństwo i rodzinę w świetle zamysłu Boga. To właśnie Pan Bóg daje człowiekowi ogromny potencjał i możliwość rozwoju i od człowieka zależy, czy tę szansę wykorzysta. Jednakże ogromne znaczenie ma środowisko, w którym przebywa.

Podczas michalickiego wydarzenia RODZINA BOGIEM SILNA, można było się przekonać, jak wiele dobra do relacji rodzinnych wnoszą wartości chrześcijańskie.