Michalici

Dzień sądu, męki i śmierci Chrystusa

02-04-2021

facebook twitter
Wielki Piątek w Kościele katolickim to dzień sądu, męki i śmierci Chrystusa.

Wielki Piątek jest przestrzenią, w której Jezus używa niewielu zdań. Padają one głównie jako wymuszone odpowiedzi u Piłata oraz jako słowa pocieszenia i wdzięczności podczas dźwigania krzyża. Natomiast u Heroda, nie dając się sprowokować, Chrystus zupełnie milczy. Przygwożdżony na Golgocie wypowiada 7 sformułowań, które tradycyjnie tytułujemy Siedmioma Słowami z Krzyża.

Jezus umiera w milczeniu, a świat stworzenia wokół Niego krzyczy: przyroda płacze i burzy się, światłość doświadcza ciemności, miasto przerażenia a zasłona zniszczenia…

Tylko człowiek stoi bezradny i patrzy – zabił Boga…

Wielki Piątek – VI dzień stworzenia