Michalici

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego

03-04-2021

facebook twitter
Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego w związku z zakończeniem procesu formowania się parafii Św. Jana Chrzciciela w Nadmie.

W związku z zakończeniem procesu formowania się parafii Św. Jana Chrzciciela w Nadmie, zachodzi potrzeba uregulowania granic z sąsiednimi parafiami, a mianowicie z parafią Św. Andrzeja Boboli w Markach (Struga) oraz z parafią Matki Bożej Fatimskiej i Bł. Bronisława Markiewicza w Słupnie. Część terytorium położona na styku wymienionych parafii jest jeszcze w zabudowie. Wyznaczane są nowe drogi dojazdowe. Stąd wytyczenie granic między sąsiednimi parafiami natrafia na trudności. Aktualnie stan jest następujący:

Granice między parafią Nadma a parafią Marki-Struga:
ul. Ceglana (do Marki-Struga), ul. Modrzewiowa (do Marki-Struga), ul. Pólko (do Marki-Struga), ul. Torfowa (do Marki-Struga), ul. Złota (do Marki- Struga).

Gdyby okazało się, że ciągle istnieją - mniej lub bardziej - uzasadnione racje co do korekty granic miedzy parafiami, pozostawia się okres 3 lat do podjęcia wiążących decyzji. W tym okresie sprawy kancelaryjne podejmują Proboszczowie parafii na terytorium wyznaczonym niniejszym dekretem.


Dekret wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2021 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

 + Romuald Kamiński
 Biskup Warszawsko-Praski