Michalici

Bp Kamiński udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania

01-06-2021

facebook twitter
Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego; podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter.

Bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej udzielił w sobotę, 29 czerwca sakramentu bierzmowania 42 osobom – członkom naszej parafii. Młodzi, pod opieką ks. Grzegorza Paszkowskiego CSMA, przez 2 lata przygotowywali się do przyjęcia tego sakramentu. Mszę świętą wspólnie z ks. biskupem celebrowali m.in. proboszcz parafii ks. Adam Żurad CSMA,  ks. Piotr Kluk CSMA, proboszcz parafii z sąsiedniego Słupna, ks. Rafał Szwajca- koordynator peregrynacji figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty na Gargano i ks. Wojciech Kapusta – prefekt Szkół Katolickich w Markach

Na początku Mszy św. rodzice kandydatów do bierzmowania zwrócili się z prośbą do ks. biskupa prośbę o udzielenie ich dzieciom sakramentu, z uwagi na wolę przyjęcia i poczynione przez nich przygotowania. Następnie na wezwanie biskupa kandydaci wyrazili wspólnie, jakich łask oczekują od Boga w sakramencie bierzmowania mówiąc: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Po wysłuchaniu homilii, którą wygłosił biskup Kamiński wszyscy obecni w kościele wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Po specjalnej modlitwie i wspólnym odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego, biskup Ordynariusz udzielił sakramentu bierzmowana. Dokonał tego poprzez namaszczenie Krzyżmem Świętym, czyniąc znak krzyża na czole każdego przyjmującego. Na zakończenie liturgii przedstawiciele bierzmowanych oraz ich świadków i rodziców, złożyli na ręce biskupa Romualda Kamińskiego podziękowania za udzielenie sakramentu.

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej (KKK, 1285)