Michalici

Biskup Kamiński w Domu Generalnym Zgromadzenia

29-01-2021

facebook twitter
Bóg oczekuje od nas jedynie tego, żebyśmy Mu zaufali. Wiara to jest zaufanie we wszystkim Panu Bogu i to zaufanie dziecięce, we wszystkim.

Biskup ordynariusz Romuald Kamiński odprawił Mszę św. w  kaplicy Domu Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Markach oraz spotkał się z  członkami wspólnoty księży i braci michalitów, pracującymi w diecezji warszawsko-praskiej. Spotkanie, do którego doszło  w przeddzień liturgicznego wspomnienia bł. ks. Bronisława Markiewicza, 29 stycznia br. stanowiło element obchodów Jubileuszu 100-lecia kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

Dostojnego Gościa powitał przełożony generalny Zgromadzenia ks. Dariusz Wilk CSMA, który wyraził radość z tego spotkania, mówiąc, że Zgromadzenie „dziękuje dzisiaj Dobremu Bogu za dar naszej rodziny zakonnej” i prosząc o przewodniczenie tej Eucharystii i wygłoszenie pasterskiego Słowa. Biskup Ordynariusz ze swojej strony wypowiedział słowa wdzięczności za pracę księży michalitów w diecezji, zarówno duszpasterską jak i wychowawczą oraz wydawniczą.

W wygłoszonym Słowie Bożym Pasterz diecezji warszawsko-praskiej zachęcał obecnych na Mszy św. członków Zgromadzenia do postawy zaufania w wierze i zachęcił do powrotu do źródeł, do pragnienia świętości na wzór Założyciela wspólnot michalickich bł. ks. Bronisława Markiewicza oraz pokolenia jego duchowych synów i naśladowców. „Kiedy patrzymy na historię Kościoła – mówił Ksiądz Biskup – na rozwój Królestwa Bożego, które jest pośród nas, to ono ciągle nas zdumiewa, jest wielką tajemnicą,… a ładniej byłoby powiedzieć, …to jest wielka łaskawość Boża, że pozwala nam uczestniczyć w swoich Boskich, Ojcowskich zamiarach”. Bóg oczekuje od nas jedynie tego, żebyśmy Mu zaufali. Wiara to jest zaufanie we wszystkim Panu Bogu i to zaufanie dziecięce, we wszystkim. „Bóg, któremu zaufaliśmy, otula nas swoją miłością tak potężną, że dokonujemy rzeczy, zdawałoby się niemożliwych” – stwierdził Kaznodzieja.

W spotkaniu Biskupem Warszawsko-Praskim uczestniczyli przedstawiciele domów zakonnych z Marek:  z Wydawnictwa Michalineum, parafii oraz Szkół Michalickich, a także mieszkańcy Domu Generalnego oraz duszpasterze z parafii w Słupnie. Placówkę w Strudze: Zakład Wychowawczy im. bł. Andrzeja Boboli, majątek ziemski wraz z zabudowaniami michalici otrzymali go w 1936 r. na mocy testamentu ks. Antoniego Poławskiego. W roku 1952 abp Stefan Wyszyński, Prymas Polski erygował w Strudze parafię pw. Św. Andrzeja Boboli i powierzył jej prowadzenie ks. michalitom. Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Słupnie została erygowana przez abp. Henryka Hosera SAC 13 października 2010 roku z terytorium parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze.

Homilia bp.Romualda Kamińskiego, biskupa diecezji warszawsko - praskiej