Michalici

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1)

07-03-2020

facebook twitter
Ludzie mówią - „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej - „czas to miłość” (Kard. S. Wyszyński).

7 czerwca 2020 r. na pl. Piłsudskiego w Warszawie zostanie beatyfikowany kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Jego beatyfikacji dokona papieski wysłannik, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Giovanni Angelo Becciu.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia trwał 30 lat. Rozpoczął się w 1989 r., czyli osiem lat po jego śmierci. W grudniu 2017 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisany przez papieża Franciszka. Dekret rozpoczyna się od słów z listu św. Jana Pawła II do kard. Wyszyńskiego z 30 października 1979 r.

Zawsze byłem przekonany o tym, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów ojczyzny i Kościoła - i to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie. Patrzyłem na to trudne, ale jakże błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości - i dziękowałem za nie Bogu, jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski”.

W styczniu 2019 r. komisja lekarzy w watykańskiej Kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. W 1988 r. młoda (19-letnia wówczas) kobieta zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. 17 lutego 1988 r. wykonano w Szczecinie rozległą operację usuwając zmiany nowotworowe oraz dotknięte przerzutami węzły chłonne. Po początkowym pozornym polepszeniu stan zdrowia pacjentki pogorszył się. Podczas pobytu w Instytucie Onkologii w Gliwicach w styczniu i marcu 1989 kobietę leczono jodem radioaktywnym. W gardle wytworzył się guz wielkości 5 cm, który dusił pacjentkę i zagrażał jej życiu. 14 marca 1989 r., po intensywnych modlitwach za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego, stwierdzono przełom. Kolejne badania prowadzone w gliwickim Instytucie Onkologii, potwierdzały dobry stan kobiety. W ciągu 30 lat nie stwierdzono u niej remisji nowotworu i jest całkowicie zdrowa (za: https://uksw.edu.pl/).

Księża michalici, a zwłaszcza parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Markach, wiele zawdzięcza kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. On to bowiem 6 lutego 1952 roku erygował parafię p.w. św. Andrzeja Boboli i wielokrotnie ją nawiedzał. O jednej z jego pierwszych wizyt tak opowiada Kronika parafialna:

26 maja (1958 r.) dzieci i wielu starszych z parafii miało przystąpić do sakramentu Bierzmowania w Radzyminie, ponieważ Metropolita Warszawski kard. Stefan Wyszyński przeprowadzał tam wizytację. W niedzielę 25 maja ks. Prymas przejeżdżał po południu przez Strugę do Radzymina. Około godziny 4 po południu księża, bracia zakonni i klerycy, i tłum ludzi z parafii zebrali się na szosie przy krzyżówkach, aby przywitać ks. Prymasa i otrzymać błogosławieństwo arcypasterskie.

Ks. Prymas zatrzymał się około dziesięciu minut, został owacyjnie przywitany. Rozmawiał z ks. proboszczem (Stanisławem) Rymuzą, z innymi kapłanami i wiernymi, a na koniec udzielił Błogosławieństwa, po czym odjechał do Radzymina.

Moment błogosławieństwa został uchwycony na fotografii (autor nieznany).

POWRÓT KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO