Michalici

BĄDŹMY ŚWIADKAMI ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA

11-04-2020

facebook twitter
Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi nadziei. Nasz Pan bowiem, Jezus Chrystus, pokonał śmierć i zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15,20).

… przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich:
«Pokój wam!».
 (J 20, 19)    

Drodzy Parafianie!

W pierwszy dzień tygodnia Zmartwychwstały Jezus przychodzi do wieczernika. Z przestraszonych uczniów czyni świadków wiary, apostołów pełnych odwagi. Z ludzi pozbawionych nadziei tworzy On wspólnotę modlitwy, która oczekuje na dar Ducha. To ona ma potem z odwagą i entuzjazmem głosić prawdę o zmartwychwstaniu.

W tym pięknym czasie wielkanocnego świętowania, z wdzięcznością w sercach, rozpoznajemy w nas samych uczniów tej Wspólnoty Zmartwychwstałego Pana: wspólnoty, którą On – Żyjący na wieki – gromadzi wokół Siebie. Ten sam Chrystus przychodzi w czasie paschalnym do naszych domów, do naszych rodzin, do miejsc pracy. On sam Żyjący – przychodzi z darem nowego życia. Pragnie odnowić naszą jedność i naszą wzajemną miłość. 

Pozwólmy, aby powiew Jego Ducha, który jest największym darem Zmartwychwstałego, na nowo ogarnął nas swoim ciepłem i światłem. Niech Jego moc doda nam odwagi, byśmy kolejny raz wyszli z wieczernika naszych obaw  i lęków, naszych przyzwyczajeń i wygód, w stronę człowieka, który potrzebuje umocnienia nadziei, wytyczenia drogi, który jest głodny dobrej nowiny i spragniony miłości Bożego Serca. 

Życzmy sobie w tym świątecznym czasie szczególnych łask Zmartwychwstałego. Choć nie mamy srebra i złota, jak nie mieli ich apostołowie, to jednak jako ludzie wiary w Zmartwychwstałego, którzy doświadczyli Jego miłości potężniejszej niż śmierć, bądźmy świadkami Jego zwycięstwa we współczesnym świecie, tak często pozbawionym nadziei.

Z wielkanocnym pozdrowieniem
                                 

Ks. Proboszcz Adam Żurad CSMA wraz ze wspólpracownikami


Marki, Wielkanoc 2020 r.