Pielgrzymka dzieci rocznicowych do Częstochowy

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 02 czerwca br., miała miejsce w naszej parafii Rocznica I Komunii. W uroczystościach uczestniczyło blisko 50 dzieci z terenu naszej parafii (klasy IV). Po wyznaniu wiary dzieci odnowiły postanowienia i przyrzeczenia trwania w trzeźwości i abstynencji od napojów alkoholowych oraz tytoniu do osiemnastego roku życia.
Po Komunii świętej dzieci podziękowały słowem i pieśnią Panu Jezusowi za przyjście do ich serc z wielką miłością. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały z rak ks. proboszcza Adama Żurada CSMA Pismo święte. Do Rocznicy I Komunii św. dzieci zostały przygotowane przez swojego katechetę ks. Krzysztofa Pelca CSMA.

Zwieńczeniem uroczystości rocznicowych był wyjazd dzieci wraz z grupą rodziców oraz nauczycieli na pielgrzymkę do Częstochowy, który odbył się 11 czerwca 2019 r.  Dużym przeżyciem dla dzieci rocznicowych była modlitwa przed Obrazem Czarnej Madonny oraz uroczyste zasłonięcie Obrazu.

Oto garść fotek z tego niezwykłego wyjazdu.