Działalność wychowawcza w Markach

Działalność edukacyjno-wychowawcza w Markach rozpoczęła się w 1927 r. W tym czasie do Polski z USA przyjechał ks. Antoni Poławski, który zakupił teren gdzie obecnie mieszczą się: kościół parafialny, kuria generalna michalitów, budynek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynek katolickiego gimnazjum.

W październiku 1927 r. na zakupionym terenie powstała placówka wychowawcza im. Andrzeja Boboli, w której przebywało 50 wychowanków. Rok później w testamencie ks. Poławski przekazał swoją własność na rzecz Zgromadzenia św. Michała Archanioła, sprawując nadzór nad działalnością wychowawczą. Po jego wyjeździe do USA Zgromadzenie przejęło całkowitą opiekę nad placówką.

Z biegiem czasu przy wciąż rozrastającej się działalności wychowawczej zaistniała konieczność stworzenia szkół dla wychowanków oraz okolicznej młodzieży. Zgodnie z systemem wychowawczym bł. Bronisława Markiewicza w Markach od samego początku powstały warsztaty rzemieślnicze, a w 1938 r. swoją działalność zainicjowało Prywatne Męskie Gimnazjum Mechaniczne. Rozwój tego gimnazjum przypadł na lata II wojny światowej. W okresie 1939-1942 do niego uczęszczało od 60 do 90 uczniów, a w latach 1942-1944 liczba podopiecznych dochodziła do 130 z czego ok. 25% stanowili uczniowie z okolicznych miejscowości.

Dobrze rozwijająca się działalność wychowawczo-edukacyjna została przerwana 1 VIII 1944 r. W godzinach porannych hitlerowskie władze okupacyjne wysiedliły wszystkich wychowanków wraz z wychowawcami, kierując ich w stronę Warszawy, do której dotarli w godzinach popołudniowych. W tym czasie wybuchło Powstanie Warszawskie. Cała grupa schroniła się w piwnicach Wyższego Seminarium Duchownego na Krakowskim Przedmieściu. Po ośmiu dniach zostali wyprowadzenie do Ogrodu Saskiego, gdzie rozstrzelano dwóch księży. Po przeprowadzonej selekcji wychowanków wraz z wychowawcami przetransportowano do obozu w Pruszkowie, w którym zginęło trzech michalitów.

Po zakończonych działaniach wojennych wychowankowie powrócili do Marek, gdzie rozpoczęto od nowa działalność szkolno-wychowawczą. Trwała ona do 1951 r. W tym czasie cała michalicka placówka wychowawcza przeszła pod zarząd Caritasu. W 1956 r. została ona upaństwowiona przez władze PRL-u. W tym też roku zmieniono charakter placówki, przekształcając ją na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.

W 1990 r. po przeprowadzonym procesie rewindykacyjnym Zgromadzenie św. Michała Archanioła odzyskało pełne prawa nad placówką, kontynuując działalność ośrodka.

Rok 2010 stanowi kolejną ważną datę w historii placówki. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Marki, mając doświadczenie w prowadzeniu szkół i placówek wychowawczych, Księża Michalici otworzyli Katolickie Gimnazjum im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach, rozpoczynając proces odbudowy wieloletnich tradycji szkolno-wychowawczych.

MAR