Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła (KKK 1684).

Pogrzeb należy zgłosić w kancelarii parafialnej po załatwieniu formalności w zakładzie pogrzebowym i przedstawić:

* akt zgonu z USC,

* kartę zgonu dla celów pochowania zwłok (od lekarza – potwierdzoną przez USC miejsca zgonu),

* jeśli zmarły jest spoza parafii należy okazać pismo własnego ks. proboszcza o pochówku poza własną parafią,

* informacje pisemną o przyjęciu przed śmiercią Sakramentu Chorych (jeśli był przyjęty poza parafią)

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy. W nagłych wypadkach należy natychmiast wezwać kapłana.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii, Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie (lub Mszy św. pogrzebowej) przystąpić do Komunii Świętej. O przystąpienie do spowiedzi zatroszczmy sie wcześniej.